Xhosa.....Zulu..Suthu..e.t.c..

Moderator:Juma4admin

rhymetodie
Posting Freak
Posts:1623
Joined:Mon Nov 15, 2004 10:44 pm
Contact:

Tue May 24, 2005 9:50 pm

Lets do this ma people..

Nonke kweli phepha nithetha inusense

Ngokwenzalonto makwedini nizibizela amanzi ngomsele

Intwana ndiyibetha ngezembe lam leliriki ndiyiqhawule umqala

Abanye banyaqina kanti lonto ingabaneziphumo ezikrakra okwencindi yekhala

NdingumXhosa phambi kongundibezela phandle sive ngodondolo isiziba

Kungcono nicele uxolo ngoba sendizakukhaba intwana ngengesoka

Makhwenkwe ndakunisoka,andithethi ngabhola

Kungcono amagwala aqale ukubaleka ngoba ndizakunenzela imihlola
XPLO
Member
Posts:77
Joined:Thu Jul 22, 2004 10:22 pm
Contact:

Tue May 24, 2005 10:43 pm

eiyo

can u please translate da word kweli in ur verse in english
Masindi_P
Member
Posts:151
Joined:Thu May 05, 2005 4:12 pm
Contact:

Wed May 25, 2005 11:00 am

Dim star

khava ite re bone ngatshivenda.....

ndedobona ngadzerhymes arade batshi tenda...
irll-spittz
Junior Member
Posts:8
Joined:Wed May 25, 2005 11:01 am
Contact:

Wed May 25, 2005 11:38 am

aaight mayne. that was cool. I'mma drop mine too in a min or two.(btw, I'm umZulu)...

Peace
dim-star
Member
Posts:166
Joined:Thu Feb 17, 2005 9:24 am
Contact:

Wed May 25, 2005 12:11 pm

Zwi tshi vho bala Murena ndi wanga/

Shango li khou tshintsha duvha na duvha/

Vhutshilo vhu vho fhisa vhu gotsha na dula/

Thi tsha divha uri swina ndi nnyi/

B Back...
Masindi_P
Member
Posts:151
Joined:Thu May 05, 2005 4:12 pm
Contact:

Wed May 25, 2005 1:37 pm

Ndibuhlungu njenge nqindi lika BHUNGU/

Wicked and wild, xa be sitsho ngesilungu/

icrew yam, in 'amane amalungu/

uFabba, Cone, uMasindi no Amanda/

Xa sikhwel' eqongeni, sikuphatela umcul 'ozawuthanda/

umcimbi ustraight, awufuni ruler/ so.. thula/ mamela nxa sicula/

ngesixhos' esiright, mandithi phulaphula/

i'emcee's zithath 'imiboko/ zemza amaflopo njengoZuma/

Ndibetha ndikhuph' iduma/ ndiyatshisa, yinyani leyo not a rumour/

Ayikho iemcee ephiwe njengam/

ndikhuphi'verse ngesilungu, sixhosa, sizulu nesisuthu/

kentse ke bolella batho gore lefatshe le tlhoka botho/

Ba bang go fithlella mo keleng ba namella mmoto/

Mo ke fetileng ke tshawana le free state stars e alla koto/

ga ontse o ja maroko/ ke sebedisa nako yaka go bua mantswe a tshidinsang/ Modimo antse a nthusa go lwantsha bobe bo ntibisang/

Just like My man Dim star let me say Ndovha ndofedza...

this is the tightest of em... finito no need to go further.....
rhymetodie
Posting Freak
Posts:1623
Joined:Mon Nov 15, 2004 10:44 pm
Contact:

Wed May 25, 2005 1:44 pm

Kufuneka ndivume Masindi ubetha uncuthu mazangwa
Masindi_P
Member
Posts:151
Joined:Thu May 05, 2005 4:12 pm
Contact:

Thu May 26, 2005 11:31 am

Rhyme2die Mfethu, maybe we need to get in touch, drop me a line, your contacts and staff at [email protected] (where exactly in the eastern cape are u from? Dim, please e-mail me as well

BY THE WAY GUYS, THIS WAS MY LAST POST IN THIS SITE, I HAVE TO GO AND FOCUS ON THE OTHER SIDE OF MY ART

Much luv 2 all ya'll Dim Starr, irll spittz, rhyme2die, teezer, caveman r, bashin, 3G and or K9

Check my posts out @

- The real hip hop is over here.... (KRS1)

- Eternal Thread

- What's your contribution to this culture

Catch ISSACHAR featuring Masindi.P[/size]

at Sandton Square, June 16, 2005

The GODLY REVOLUTION tour 8)
XTERMINATOR
Senior Member
Posts:418
Joined:Sat Sep 18, 2004 2:01 pm
Contact:

Thu May 26, 2005 6:14 pm

see ya.....

ngicela uku rappa bafethu

abom' rappa ngibuya ngibayendlala phansi njenge cansi

ngili Zimbo kodwa ngi ngcono okwedlula ama emcee wonke ezansi

ama rhyme enu aka flowi,linje nge nhlanzi etshelwe ngamanzi

ngiphezulu lina linga phansi

ngili diliza njengem' khuku yeSoweto

inengi lenu alazi lutho nge rap,alihlali eghetto

Zithin bafethu.Angilizondi ngilithanda lonke
rhymetodie
Posting Freak
Posts:1623
Joined:Mon Nov 15, 2004 10:44 pm
Contact:

Thu May 26, 2005 9:08 pm

[quote name="XTERMINATOR"]see ya.....

ngicela uku rappa bafethu

abom' rappa ngibuya ngibayendlala phansi njenge cansi

ngili Zimbo kodwa ngi ngcono okwedlula ama emcee wonke ezansi

ama rhyme enu aka flowi,linje nge nhlanzi etshelwe ngamanzi

ngiphezulu lina linga phansi

ngili diliza njengem' khuku yeSoweto

inengi lenu alazi lutho nge rap,alihlali eghetto

Zithin bafethu.Angilizondi ngilithanda lonke[/quote]

ThT was ill!!!!
Post Reply
  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 1 guest