SETSWANA RAPPERS WHERE U AT?

Moderator: Juma4admin

KARABO AKA SPYKOS
Junior Member
Posts: 2
Joined: Fri Aug 25, 2006 8:35 pm
Contact:

Fri Aug 25, 2006 9:22 pm

BA HAESO HOLE LE HAUFI,HA KE ITSI SETSWANA EMPA KE TLA E TEKA.HIP HOP KE YA RONA LE LONA,LONA LE RATAHO HO RAPPER HA RE ETSENG BJALO,

BATTLE OF THE RAPPERS BY ME WHAT DO U THINK?? COME ON!!!!!!! :roll: :twisted: :twisted: :arrow:
RATALE
Junior Member
Posts: 3
Joined: Sun Aug 20, 2006 9:21 pm
Contact:

Sun Aug 27, 2006 8:42 pm

Setswana loleme lwa ga mme,

mandated by my ancestors to put u on the map.

Ntwa kgolo ke ya molomo, lefoko tlhobolo,

thuntsa magatlapa wena lesole la kodu ya me.

Setswana loleme lwa ga mme,

Ke se antse letsweleng.

Puo ya bagaka ba kagiso.

we don't spill blood cos our word is our sword.

Setswana loleme lwa ga mme,

the bridge between today le maabane.

kwantle ga gago ke tlabo ke le mang?

ke kgantsha ka wena serodumo sa tshaba sa me!
blakf00t
Junior Member
Posts: 32
Joined: Wed Feb 09, 2005 9:46 pm
Contact:

Sun Aug 27, 2006 10:29 pm

i spit hiphop jaaka ekare ke golo bantlha(ancestorz), rumo ke tlhaba le ba thamo telele, ba ba sa lebanwang,

ke mmusi ke busa puso ke eta ke thusa ba ba sa abelwang( giveth to the speechless)....
Nameless
Senior Member
Posts: 538
Joined: Wed Mar 29, 2006 10:29 am
Contact:

Mon Sep 04, 2006 8:36 pm

motsweding wa gamotinye*

ke itsokotsa mabadi a dibe tsa bo rra rona, bo tiabolo le bo masenye

Metsi Khibidu, leshuru la leitlho lantlha

Ke ikgasa botlhale, kitso le boboko jwa bo presidente ba ntlha

Magwinya a ga leboko*, a ntlhapola maikutlo

While we Hang on colberts, Elevating beyond botelele jwa ga Thutlo

Nnete ya direpe tsame di ipoeletsa fa ke baya khutlo

nnya re basha re iterela botshelo

Tshokolo le bodidi, bo re tamusa boitumelo

Bana ka marukgwe makgasa,

while our leaders ba ikgasa ka matlhatsa

magwata le manga diretheng

Bosigo le bosigo, ba tlhaba dibeteng

well, they built a swimming pool, now they can bath

and celebrate the sabath

Bo Tlhogo* ba a re tlhaba

Bo rra thipana, ba kometsa basha

The thugs keep stabbing

the bottles keep crashing

But at least we get to hang at the tennis courts

Expressing divine thoughts

Lyrics and unncaging our mental forts

Came weekend, re chilla ko park-eng

Re nwa dibiri, di cider, re tsuba di kwae, go sena dijo ko lapeng

Botshelo jwa itobetsa, mara di konopo di gonyetse

Ba bolaile Zulu*, If you aain't street smart le wena o inyetse

Beautiful, kasi ya me is not too rough

But mapantsula ba tlile go re fetsa

Unit 2, macheri ba da

Daily walks to the rich block

gives us hope, beyond our four rooms

ke kasi yame, monate re a iterela

but Mapantsula ba tlile go re fetsa...

Phokoje, go tshela o o dithetsenyana

ka matlhala a kgabo, lefatshe le diretsenyana

step irregular, o tlo relela

........ unfinished*gamotinye- another name for mothibistad

* leboko- o rekisa magwinya ko dishopong

* tlhogo- lepantsula la ko kasi

*Zulu- Another youth who was killed.
Nameless
Senior Member
Posts: 538
Joined: Wed Mar 29, 2006 10:29 am
Contact:

Wed Sep 06, 2006 12:09 pm

Ke e tshwarela teng hela ha moragonyana hale//

Ke a e tsholetsa, ke a e revolushinaeza, Poko ke a e thwantsa, Ka maele ke bogale//

Mosimanyana wa mmoki ka diteme tswa setswana le senyesamane//

thuntsa tlhase//

phunya gase//

Motlakase//

wame wa a ba chouka//

ke meltolola gauta//

tlhale ya me ke a e loga//

ka matlhale, poko, ha ke tshwara maeke ke a hetoga//

Dimo ya go kgwa magala//

mathe a me a e chuba//

Kgabo molelo, ka leboko ke ba thuba boboko, ke a ba thuba//

Ke hetile, jaaka musi wa selemo//

ke tla boa ka mahube//

Tlatsa!!!!
Uncaged Thot
Senior Member
Posts: 275
Joined: Tue Oct 11, 2005 9:40 pm
Contact:

Wed Sep 06, 2006 12:19 pm

LEBOWAKGOMO TOWNSHIP
Setswana loleme lwa ga mme,

mandated by my ancestors to put u on the map.

Ntwa kgolo ke ya molomo, lefoko tlhobolo,

thuntsa magatlapa wena lesole la kodu ya me.

Setswana loleme lwa ga mme,

Ke se antse letsweleng.

Puo ya bagaka ba kagiso.

we don't spill blood cos our word is our sword.

Setswana loleme lwa ga mme,

the bridge between today le maabane.

kwantle ga gago ke tlabo ke le mang?

ke kgantsha ka wena serodumo sa tshaba sa me!
what da fuck? nigga this is ma shit! y are fkn posting it as yo own!

yo nigga fkn explain yoself! who d fuck are u anyway!

fkn be original and stop fkn biting, this aint biting it is fkn gulpin the whole shit as it is!

@OZ : HOW DO WE DEAL WITH THIS[/size]?
Nameless
Senior Member
Posts: 538
Joined: Wed Mar 29, 2006 10:29 am
Contact:

Wed Sep 06, 2006 12:21 pm

I saw that shit and I thought to myself... gore go diragalang... Malitinyana ba ba ntse ba lome hela... ba herosa sebete....
Uncaged Thot
Senior Member
Posts: 275
Joined: Tue Oct 11, 2005 9:40 pm
Contact:

Wed Sep 06, 2006 12:30 pm

@NAMELESS: HE BANNA! TOTA DIGATAMARUKGWANA TSE, DI DIRILE GORE KE TLHOKE LE GO BALA MABOKO A GAGO!NIGGA I SWEAR TO U, ONEDAY URE GONNA ATTEND A POETRY SHOW AND U R GONNA HEAR A NIGGA SPITTING

YO SHIT! I PROMISE U MAN! THESE EMPTY VESSELS ARE BRAVE. GA BA TSHABE FOKOL.

BATHONYANA BA BA TLETSE MASEPA! FCK! THEY EVEN GOT ME CURSING PHAKELA THATA YANA!

YESES KE BOREGILE BLIND, KE TSWILE LE MONATE WA GO BALA KGOTSA GO KWALA!

SOMEONE BLOCK THIS LIMPOPO BITER! WE DNT NEED THIS KINDA BULLSHIT UP IN HERE!
Young-Tipzz
Senior Member
Posts: 305
Joined: Wed Aug 09, 2006 5:41 pm
Contact:

Wed Sep 06, 2006 12:46 pm

perhaps he was tryin to quote ya work maybe???lets hear what he's got to say for himself :roll:
Setswana loleme lwa ga mme,

mandated by my ancestors to put u on the map.

Ntwa kgolo ke ya molomo, lefoko tlhobolo,

thuntsa magatlapa wena lesole la kodu ya me.

Setswana loleme lwa ga mme,

Ke se antse letsweleng.

Puo ya bagaka ba kagiso.

we don't spill blood cos our word is our sword.

Setswana loleme lwa ga mme,

the bridge between today le maabane.

kwantle ga gago ke tlabo ke le mang?

ke kgantsha ka wena serodumo sa tshaba sa me!
Setswana loleme lwa ga mme,

mandated by my ancestors to put u on the map.

Ntwa kgolo ke ya molomo, lefoko tlhobolo,

thuntsa magatlapa wena lesole la kodu ya me.

Setswana loleme lwa ga mme,

Ke se antse letsweleng.

Puo ya bagaka ba kagiso.

we don't spill blood cos our word is our sword.

Setswana loleme lwa ga mme,

the bridge between today le maabane.

kwantle ga gago ke tlabo ke le mang?

ke kgantsha ka wena serodumo sa tshaba sa me
!

What tha fuck?? :evil:
0z
Posting Freak
Posts: 1033
Joined: Thu Oct 13, 2005 7:55 pm
Contact:

Wed Sep 06, 2006 5:15 pm

[quote name="Uncaged Thot"]

@OZ : HOW DO WE DEAL WITH THIS[/size]?[/b][/quote]

mmmh :?

Well it only means one thing. Uncaged you are very good at what you do. That kid propably wants to be like you.

You are his(her) role model. When (s)he grows up (s)he wants to be just like you.

dealing with it, thats the difficult part.

I will sent the person a PM.
Post Reply
  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 1 guest