SETSWANA RAPPERS WHERE U AT?

Moderator: Juma4admin

mainman
Junior Member
Posts: 40
Joined: Thu Mar 23, 2006 2:52 am
Contact:

Tue Jun 06, 2006 11:56 pm

Nyaa!! Re teng. O tla re itshwarela. Bangwe ba rona ga re na kitso e e kalo.

Ke leka gore >>> words are limited.

Tswelelang pele tlhe :!:
Uncaged Thot
Senior Member
Posts: 275
Joined: Tue Oct 11, 2005 9:40 pm
Contact:

Thu Jun 08, 2006 12:16 pm

ao bagaetsho tota nna le rre o bidiwang Tlhokaina re tshwere serala se re le

babedi fela.. batswana are lekeng go tsholetsa serodumo sa puo ya batsogapele

ba batswana!!!!!
blazeanL
Junior Member
Posts: 20
Joined: Mon Dec 05, 2005 11:57 pm
Contact:

Fri Jun 09, 2006 12:16 am

Nyaa........

Batho'etsho loka kgaotsa go Opa diatla jaanong//

mosimane a' morolong o tsile go lo begela ka la ga MME///

Ere ke ribolole sephiri pele keya lolololo///

Ga ke mmoki le eseng, ke mpa tsholetsa letsogo fella //

Gore ke letsibose bana ba tharri......Sera se re lebile ka kelotlhooko

O lebile fa re ntse re inkgantsa......mordern day "TSWANA" speakers

Re ba tlogetse bo Verwoerd ba lefetola loleme la rona//

Setswana sea nyelela........le AFRIKA a ka mpakela///

Re setse le di "Tswanas" and the likes......ba ikgaogantse le teme e//

Mothlomongwe ba mpa ba leka go thlagelela mo setchabeng

Gonne ngwana wa ntlha go bua SEJA-THLAPI.....BAGOLO BARE O BOTHLALE//

Ke ka moo ke ba tshwayang phoso...

KE fEDITSE!!!

**Thlokaina monna poko ya gago e botennye ele ruri......................ke e ratile go le maswe :D **

[quote name="Nameless"]I see her once more... with all her concavities and convexities

Selling what has become her reality

A atla mouwane, botsididi jwa mmala wa lefifi

Bokhutswane jwa mosese, we itirela Botshelo

Bangwe ba mmitsa sefebe, tekatse, non-human, ga ba itse a ikagela tafole ya bojelo

vuloptous under the dotted skirt, her breasts blended onto the colour of her yellow Shirt

melomu mikhibidu, matlho mapududu, heeled shoes, the colour of a bloody red..

leened mo letlhabaphefong, I saw the god in her...

The beauty beyond her fake and extended hair

Mme wa lelapa, O godisitse Sechaba

Basimane bane, ngwanyana le lesea la ga mmanwanage...

So long have they judged her

She lost her soul to borre ba di ditedu

Sebe se kgolo... O thuba malapa...

But never have they ever

Stopped to realise that her children are starving

The man had left her, the one that she was loving

lefoko ga le boe, go boa monwana

watch what you're saying, because one it might be your mother....[/quote]
X
Junior Member
Posts: 8
Joined: Mon Jun 19, 2006 12:51 pm
Contact:

Thu Jun 22, 2006 1:34 pm

:) :) Im a newbie when it come to hip hop and spitting, Mara bafoethu, lo a baba! Keep it up cats. I think tswana rappers are ill for real. :D :D :D

Peace!

Image
bashin
Senior Member
Posts: 312
Joined: Mon May 02, 2005 9:48 pm
Contact:

Fri Jul 07, 2006 6:02 pm

first of all i cant speak seTswana maar i like takin chances..so lemme try this

kea leboga to Uncaged 4 tswalo ya thread ya rap ya setswana/

o skhokho mfana/bomrepa ba boelela samething ha ho batle selo sengwe

Bashin o tswela pele while they busy with beef

I wanda if it makes sense...but yeah keep this page blazin

nameless o raha lerao sonny :!:
Uncaged Thot
Senior Member
Posts: 275
Joined: Tue Oct 11, 2005 9:40 pm
Contact:

Tue Jul 25, 2006 11:51 am

first of all i cant speak seTswana maar i like takin chances..so lemme try this
word!!! i lyk yo mentality, the not afraid to ride new waves mentality. that's

the only way to learn Afro. big up 2 u son. tswela pele!!!!! :wink:
RATALE
Junior Member
Posts: 3
Joined: Sun Aug 20, 2006 9:21 pm
Contact:

Mon Aug 21, 2006 7:29 pm

ANYONE WHO CAN rap ka setswana, please call 0725221918 to battle. .. lebowakgomo town :oops: :oops:[/code]
RATALE
Junior Member
Posts: 3
Joined: Sun Aug 20, 2006 9:21 pm
Contact:

Mon Aug 21, 2006 7:34 pm

first of all i cant speak seTswana maar i like takin chances..so lemme try this
word!!! i lyk yo mentality, the not afraid to ride new waves mentality. that's

the only way to learn Afro. big up 2 u son. tswela pele!!!!! :wink:
yo yo yo yo yo
ghetto queen
Member
Posts: 130
Joined: Mon Aug 07, 2006 12:51 am
Contact:

Thu Aug 24, 2006 3:36 pm

[

Setswana loleme lwa ga mme,

mandated by my ancestors to put u on the map.

Ntwa kgolo ke ya molomo, lefoko tlhobolo,

thuntsa magatlapa wena lesole la kodu ya me.

Setswana loleme lwa ga mme,

Ke se antse letsweleng.

Puo ya bagaka ba kagiso.

we don't spill blood cos our word is our sword.

Setswana loleme lwa ga mme,

the bridge between today le maabane.

kwantle ga gago ke tlabo ke le mang?

ke kgantsha ka wena serodumo sa tshaba sa me!

[/quote]

dankie wena mo fire
KARABO AKA SPYKOS
Junior Member
Posts: 2
Joined: Fri Aug 25, 2006 8:35 pm
Contact:

Fri Aug 25, 2006 9:12 pm

[quote name="RATALE"]ANYONE WHO CAN rap ka setswana, please call 0725221918 to battle. .. lebowakgomo town :oops: :oops:[/code][/quote]

I'M HERE TO CHALLENGE U WE CAN CALL IT THE BATTLE OF THE RAPPERS.
Post Reply
  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 2 guests