SETSWANA RAPPERS WHERE U AT?

Moderator:Juma4admin

is jus' me
Junior Member
Posts:32
Joined:Mon Jul 23, 2007 8:35 pm
Contact:

Wed Sep 05, 2007 7:37 pm

[quote name="stazen"]how about we have a battle of setswana rappers. im calling out Modd and the others to bring it on. :idea: [/quote]

amen morena!!! re teng a re fiwe sebaka go bontshana matsubutsubu lyk tsunami...

modd...we lk unto you :wink:
Nameless
Senior Member
Posts:538
Joined:Wed Mar 29, 2006 10:29 am
Contact:

Sat Sep 08, 2007 3:11 pm

[quote name="stazen"]how about we have a battle of setswana rappers. im calling out Modd and the others to bring it on. :idea: [/quote]

I'm in
WrongIdea
Junior Member
Posts:2
Joined:Tue Mar 24, 2009 2:31 pm
Contact:

Tue Mar 24, 2009 3:20 pm

Nyaa bo rrarona re teng re phetse ntetle lenna ke iteke.

Ka loleme la ga mme ke meno masweu ke bolaya ke tshega

With yo skin ke itirela tshega

mosimane wa lefika mafikeng

ke thuba lebopo o bone sepoko

777 monwana wa bosupa, ke go supa

o sule o setopo,o ba botse ke mmusa esi like mugabe.

kene ke iteka bagaetsho.
WrongIdea
Junior Member
Posts:2
Joined:Tue Mar 24, 2009 2:31 pm
Contact:

Tue Mar 24, 2009 10:41 pm

Ka leina ke Thapelo aka WrongIdea

Ke lefoko la molomo disaster ya matlhotlha pelo

Nka thuba malapa ka senya botshelo

Go tswa ga lowe le pele ga tlholego

Ke lefoko lefokang bophutha batswaneng

Bokone ke fotlha go fitlha bophirima

Ka tsela kgopo kgokgotsong ke kgabagantse magalapeng

Go tlisa tswina monate wa setswana malapeng

Nageng moteng pelong ga ke lale ke tswela ntle go bua puo phaaa

Ba teng bo mogolole A,E,I,O le U

Re Kopana kgotleng se ngatana, dibatana di tla tla pitsong

Ke dirute mafoko a kagiso boammaruri, ruri diwele dipuso

Le mugabe wa itse ke mochaetse

Nou naga e tsotse e tshetlha waitshola jonnaaaaah

Sheba bona suta tseleng drankensburg se dinamite ke thuba lebopo

777 monwana wa bosupa kego supa o sule magogwe o setopo "Jonnaaaaaah"

Didimala setlatla, tekatse la sematla botlase o bo entse

Se itlhomole pelo lefele wa botlhe modimo ga a yo wa dikhutsana

Segolo bogolo fa ole moloi wa molotsana

KE LEFOKO LA LEFIKA MAFIKENG.
mafoko
Junior Member
Posts:1
Joined:Sat May 16, 2009 12:38 am
Contact:

Tue May 19, 2009 12:28 pm

ke motswana mmua poko/nka se kgangwe ke lefoko/

ke kgwa ka tlhaa mafoko ame a gagola meroko/

marago kwa ntle, a fafatswa ke phefo jaaka mosoko/

nkope nkope ga ipone makopo/

but still say nna ke flopo/

ga ke itse sepe ka hip hop/ empa ke mo leele ke tsela kgopo/

u wonder why they waitin on me?

jaaka moruti ka mminathoko/

ke tle ke ba phuthe/ ke ba rute/ ba sale ba bina mmamarutle/

mafoko ame a senya tsebe ge le sa utlwe/

a tsenya tsebe tsebe/ go senola difebe/

bo-mrepa ka di perme!!
Aqbar
Member
Posts:112
Joined:Thu Nov 08, 2007 11:14 pm
Contact:

Wed Jul 29, 2009 3:57 am

Nigerian rappers where y'all at?

Check the sounds out y'all. SOULJAZZ at

http://www.myspace.com/souljazzfam

PEACE & LOVE
kops
Junior Member
Posts:5
Joined:Wed Oct 07, 2009 5:48 pm
Contact:

Fri Oct 09, 2009 12:35 pm

Be betha freestyle e dese, Ke wese/

Leave you with twisted arms like a khese/

Ke Kops wa ko Mamelodi ka lekakabela/

O kgakgamolla styf okare lesole lako ghana/

ko le kapa/
kemopedi
Junior Member
Posts:2
Joined:Mon Oct 26, 2009 9:40 am
Contact:

Mon Oct 26, 2009 10:26 am

nna o rhyma goba o fofa pele gaka o ka se loke live from mabaleng/

ke fihlile tjidifala(freeze) matsogo maboteng

pele ke betha mpama go fele go phapha ntsha mahlo dinameng o mo mpyeng/

ka isha letsogo laka nokeng tla be ore nthusheng ke go titela madi teng/

mabenkeleng se ntebeleleng on d mic selebaleng/

ke senola baheteng,mashoboro ka isha komeng ba ba ithobaletjeng i bury leroleng/

my lines are tight like g-string ya elephante/

go go tlogela o lapile ke talente/o shishimisha o kare o tsobile pente/m taking any given momente/

m on yo balls lyk ntashete/

industry o ska dira gore ke go setjhe/

lenna tshelete ke ya e nyaka starch(notes) kaofela le disente/

my war starts when i blow d mic ka matswele/

ke tletse swele o ska tsea ke leleme/

ge ba go rometje mo gonna khemi ga e theshe le dingaka di paletjwe/

o gobetje if o lebetje/ke mometje go rapper bjale ka mokgonyana le ngwetji

ThobelaFM le Sepedi/zolo le tje pedi/le ka kwebezi tja kassi di kulezi

go nna kgoshi ke le noshi fear no tsotsi le okapi ga se story

ntle le gore sorry ke hlakahlakantsha bjasha killing u slowly go feta torosi pasopa ke kotsi

so ka moka bopatjane le tloge coz nna le Sepedi we wont stop til we ride aeroplane mangobe
kemopedi
Junior Member
Posts:2
Joined:Mon Oct 26, 2009 9:40 am
Contact:

Mon Oct 26, 2009 10:36 am

m here jus singed up n m flippin luvin dis vernac take
bcc3p6
Junior Member
Posts:5
Joined:Mon Jul 12, 2010 2:08 pm
Contact:

Mon Jul 12, 2010 5:25 pm

am the world s greatest

any rapper can contest

whn i spit i spit wit the lyrical content

i leave rappers lyk new babies on dippers

its your boy realise and analyz

see the picture and read the scripture

few lines to get me started

and few lines to leave rappers departed

velem skelem srt8 frm pyp

play your position small solidier
Post Reply
  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 2 guests