SETSWANA RAPPERS WHERE U AT?

Moderator:Juma4admin

Uncaged Thot
Senior Member
Posts:275
Joined:Tue Oct 11, 2005 9:40 pm
Contact:

Fri May 26, 2006 2:41 pm

DDDDDDDDDDDDAAAMMNNNNNNNNNN! NAMELESS IS ON FIRE

!!!!! TALK ABOUT GO THUNTSA MATLHAJANA A KITSO LE POKO!!!JMOER, O MASEPA O SA NKGE, SELO K'WENA!

MONNA TLHOKAINA, O KGWA DITLHASE , GO SEDIMOSETSA BA BA SALENG MO LEFIFING.

MO TSHIKENG TSA GAGO GO ELELA BOTAKI BOBO SA IPHITLHENG.

KGALEMA MOTLHAPING, RE NEE SE SE MO INONG!!!!
Nameless
Senior Member
Posts:538
Joined:Wed Mar 29, 2006 10:29 am
Contact:

Fri May 26, 2006 2:47 pm

MONNA TLHOKAINA,
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

ke a iteka fela tlhe rra.. eitlik, a o rra kgotsa o mma???
NOASMALL
Junior Member
Posts:9
Joined:Wed May 03, 2006 10:00 pm
Contact:

Sun May 28, 2006 11:12 pm

REPRESENTING BOKONE BOPHIRIMA,DATS NOASMALL KA SEEMO GA KE MOKIMA

KE KGWA MAFOKO LEFATSHE LE THOLE LE NTEBE

BATHO BA THOTHOMELE BA TSHWARWE KE RRAMATHEOLA,

MATHEOLELA THUTO GO BANGWE KA KGETHALO NNA KE SA THETE,

KA GONGWE BA ITSHWARA MATLHAA

MATLHAOLA MATLHALE A BATLHARO MO GARE GA BATLHAPING BA GAMOTLHARO

KE TSHWANA LE TUKS KE BUA MAFOKO A ME

HE KE KGALEMA BATHO BA PHELA BA ATLHAME

CHILLING WITH MY CHICK RE PHELA RE KANAME

WHEN I RHYME KA SETSWANA BATHO BA MPITSA SATANE

DATS MY MOTHER TOUNGE,KE MFANA WA KURUMAN

DEEP IN KALAHARI.NO FLATS NOT EVEN BIKINYANA

MAAR KE LOLEME LO BORETHE,GA KE AKGEGE DITETE

KE MOTHARO,KE LO LATLHA KA MABITSO A MARARO

TSWANA MC(s) CUM ON GUYS REPRESENT!
tlhogi aka baby b
Junior Member
Posts:3
Joined:Tue May 30, 2006 3:22 pm
Contact:

Tue May 30, 2006 3:51 pm

Ngwana wa thari entsho dumela.

ke ne ke sa dumele fa ke go rogile,ka dukologa makgetlho a es mmalwa ke sa itse gore ke batlang.

Erile ke re tha!ka kopana el se tlhogo sa gaetsho,mosemane(kgotsa mosetsa) wa gaetsho ke a go

le boga o nka mogerse ka diatla tse dibothitho tota.

Jo u r dope like that keep up the good work :D :D :D
Loafsta boy
Member
Posts:242
Joined:Thu Jun 02, 2005 9:05 pm
Contact:

Thu Jun 01, 2006 1:54 pm

nna kemu sotho u know basically one in the same

i can't spit kasona mare i dig what you cats iz doing
Uncaged Thot
Senior Member
Posts:275
Joined:Tue Oct 11, 2005 9:40 pm
Contact:

Fri Jun 02, 2006 1:00 pm

Yo Nameless!!!
ke a iteka fela tlhe rra.. eitlik, a o rra kgotsa o mma???
ke wa losika loo Efa. ke tshwara thipa ka fo bogaleng!

so wena o mme kgotsa o wa losika loo Atamo!

eh by the way dude did u see Molemi on ShizNiz!!!
Nameless
Senior Member
Posts:538
Joined:Wed Mar 29, 2006 10:29 am
Contact:

Fri Jun 02, 2006 1:09 pm

when??? this week.... oh no... i missed it... when is the repeat... i gotta see the repeat... oh shit... I'm buried is school work... I don't even watch TV anymore...
Nameless
Senior Member
Posts:538
Joined:Wed Mar 29, 2006 10:29 am
Contact:

Fri Jun 02, 2006 1:25 pm

I see her once more... with all her concavities and convexities

Selling what has become her reality

A atla mouwane, botsididi jwa mmala wa lefifi

Bokhutswane jwa mosese, we itirela Botshelo

Bangwe ba mmitsa sefebe, tekatse, non-human, ga ba itse a ikagela tafole ya bojelo

vuloptous under the dotted skirt, her breasts blended onto the colour of her yellow Shirt

melomu mikhibidu, matlho mapududu, heeled shoes, the colour of a bloody red..

leened mo letlhabaphefong, I saw the god in her...

The beauty beyond her fake and extended hair

Mme wa lelapa, O godisitse Sechaba

Basimane bane, ngwanyana le lesea la ga mmanwanage...

So long have they judged her

She lost her soul to borre ba di ditedu

Sebe se kgolo... O thuba malapa...

But never have they ever

Stopped to realise that her children are starving

The man had left her, the one that she was loving

lefoko ga le boe, go boa monwana

watch what you're saying, because one it might be your mother....
Nameless
Senior Member
Posts:538
Joined:Wed Mar 29, 2006 10:29 am
Contact:

Mon Jun 05, 2006 6:55 pm

Ga ke itse gore A ke ka, ga go na batswana mo AHH kgotsa ke fela gore, ga re ipele ka se garona... Kwalang batswana... lo emetseng... I feel like I'm the only one pushing this thread...
Post Reply
  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 3 guests