Page 25 of 25

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Posted: Wed Jul 22, 2009 2:05 pm
by arithmetic logic
check it out now and listen...

www.myspace.com/jookz

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Posted: Wed Jul 29, 2009 3:46 am
by Aqbar
Check the sounds out y'all. SOULJAZZ at

http://www.myspace.com/souljazzfam

PEACE & LOVE

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Posted: Thu Feb 03, 2011 10:26 am
by Somkhethozi
Isizulu4lyf

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Posted: Thu Feb 03, 2011 10:27 am
by Somkhethozi
:mrgreen: irhyme yesizulu/kayilawuleki njengoshaka zulu/lento ngithanda ukuyibeka ezingeni ephezulu/sisonke majita erhyme yesizulu/

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Posted: Thu Feb 03, 2011 2:02 pm
by Somkhethozi
Majita yenzani lento enidume ngayo

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Posted: Thu Feb 03, 2011 5:50 pm
by Somkhethozi
Every day uma ngivuka ngizibuza/ngalabo bhuti abebehlala emakhonini kanye nabashana/berhyme,berap kume wonke umuntu azibukele imicrophone idlal'abashana/but now sengize ngayithola impendulo yomampela/even nanoKayGee angafakazela/ukuthi sabahla lapha/usuku nosuku kuyabhalwa lapha/uma ngingase ngiqhubeke ngangase ngithole isbhaxu samajita/

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Posted: Thu Feb 03, 2011 10:17 pm
by Somkhethozi
Kuduma izulu/plus ngikwazulu/ngihleli namazulu/sikhuluma iszulu/mantombazane akwazulu/kanye nensizwa zakwazulu/ngith'irhyme yesizulu/ngithanda ukuyibeka ezingeni eliphezulu/ngeke ungeze lutho ngerhyme yesizulu/ngihambela phezulu ngerhyme yesizulu/ngisathi shwiiiii ezitolo zakwaZULU.....

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Posted: Sat Feb 05, 2011 11:01 pm
by Somkhethozi
Irhyme yami enjengesikhali/ikwazi ukukweza uskhotheni/ukhohlwe abangani kanye nabazali/engani esemthethweni,ibhalwe ngisho ezulwini/i jst flow njengomama epheka ekhishini/irhyme yami ayilawuleki njengevila umalishayekile eswini/uma ungakholwa ulivaki/coz nane.under iyafakaza entweni/

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Posted: Sat Feb 05, 2011 11:01 pm
by Somkhethozi
Irhyme yami enjengesikhali/ikwazi ukukweza uskhotheni/ukhohlwe abangani kanye nabazali/engani esemthethweni,ibhalwe ngisho ezulwini/i jst flow njengomama epheka ekhishini/irhyme yami ayilawuleki njengevila umalishayekile eswini/uma ungakholwa ulivaki/coz nane.under iyafakaza entweni/

Re: Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Posted: Tue Feb 25, 2020 6:23 pm
by Keed_nk