Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Moderator:Juma4admin

Beesting
Posting Freak
Posts:1105
Joined:Thu Sep 29, 2005 4:51 pm
Contact:

Wed Aug 01, 2007 2:06 pm

Yeah Arith: feeling your ish son

That Double Trouble was sick, checked Inhlupheko

Keep blessing boy. Eyaselok'shini lerap
mneli
Junior Member
Posts:13
Joined:Tue Aug 22, 2006 4:04 pm
Contact:

Tue Aug 07, 2007 9:57 pm

finally got some audios from the crew... some opinions are needed, don't hold back on the negative critism
jaaaa i-blynd arithmetic logic!!!

mina i m comming back with "tripple trouble"

with lines like this one ......verse(1)

mina ngiyisidlakela njengomakhathini

impama yami ikuvusa emhlabathini

uvuvukele esihlathini

ungibalekele njengecheri esesikhathini--

i-crossa isoka layo kanti bazohlangana ehlathiniverse(2)

ama-rapper angisabisa okwenyoka

ngoba ngiwathuka nangonyoko

ngi-disaa ireppa liphume liphele kwi-game ngingashongo-lutho,"ngizithulele"

i-line eyodwa ulahleka njengemoto eshoda nge-tracker

ama-freestyles ami awa-jwayelekile njengezigebengu zisukela amaphoyisa

noma amaphoyisa ebalekela izigebengu

..............
arithmetic logic
Senior Member
Posts:471
Joined:Wed Aug 02, 2006 9:06 pm
Contact:

Wed Aug 08, 2007 10:12 am

mneli. kufanele sihlanganise eyodwa pela tsosti...

siy'bheke ngabovu le yakho!
Chiflous
Junior Member
Posts:15
Joined:Sat Feb 17, 2007 12:49 am
Contact:

Thu Aug 09, 2007 2:02 am

yo! feloz i've been watchin u so long now i think it's my time but unfortunately this is not a free style it's jus one of my verses 4rm the album called "TRUE RAP" the title of the song is "CHANGES"

the blue sky signifies my happy thoughts

my past is lost now my eyes are damp as cloths

soaked in a sappin rain, i may never laugh again,

entrapped in pain, iternally it rackes my brain,

but i wish 4 happy 2010

i wonder kuzobe kunjani, coz ang' kakaboni neks

mara k'sele nje 2 years,

umzolisto ukhala everyday umnt' omnyama akana neks

all i can c ama-mayer ashintshashintsha ikar emuva kwekar

abandab' ukuthi thina s'phila yiphi i-life, yena u-driver ikar,

especially ekasin' lam,

all i can c abantwana aba-pregnant,

indaba bathola ama-grants

even though lenyhuku kimi ingathi yi-cent

it's time 4 us 2 change noma singena neks

noma abaphathi bethu ngathi abas'nakekele

we got 2 change...

:idea: this is all i do i don't freestyle i spit the truth only & everytime, i'm not sayin freestylin is bad it's jus that i don't know how 2, that's it...MC:CHIF 4RM QUEENSTOWN IN THE EASTERN CAPE...

NB:my album is comin soon "TRUE-RAP" in zulu,xhosa & some english
Chiflous
Junior Member
Posts:15
Joined:Sat Feb 17, 2007 12:49 am
Contact:

Thu Aug 09, 2007 2:19 am

1day ngiplan' ukuba yi-family man e-happily married

ng'funa ukhula ngibe mdala that i have 2 b carried,

till i'm glad 2 b buried,

& at least ng'shiye i-half a million 4 intwana yam' encane

eintlek ng'yazi ukuthi k'sese-early 4 u-plan(a) lesi stuff,

ngoba ng'sasokol' ubayindoda & it's tough,

coz mfe2 it's been rough,

mara ngisasa manager enough,

bebengithatha i-advantage of damaged & scuffed,

mara izandla zami had never been cuffed,

but i don't panic & huff, frantic & puff, or plan 2 give up,

nges'khathi umgodo ushay' i-fan it irrupts, i'm eintin up,

double or nothin ngibe kwi-troubles enough,

futhi ngikhathele uk'sokola noku-suffer(a)

u c is'phelo sami, uk'-rest(a) at ease,

till i'm impressed & pleased,

nge-progress yam' angeze ng'hlalele into encane k'ne-cheese,

ng'-busy ng'-search(a) 2 seize all my label 2 call,

way b4 my son is able 2 crawl, i'm 2 stable 2 fall,

i-pressure yang' khuthaza 2 know i hold the weight

of boulders on my shoulders,

ngawabon' amasango asemazulwini ngisemhlabeni,

Chorus:

it's a broke day mara izinto z'lungile,

i'm up all night mara izinto z'lungile,

it's a rough week & i don't get enough sleep,

it's long year pretendin i belong here, *2

i always spit the truth bout wat i feel
Chiflous
Junior Member
Posts:15
Joined:Sat Feb 17, 2007 12:49 am
Contact:

Thu Aug 09, 2007 2:39 am

Ya! intwana isasekhona futhi ivuka kwi-coma,

ngambon' usatan' esiza manje kuz' eyam' i-album,

i still chop it up the table,still put the snow in the bag,

& still got the snow under the matress, idontswa b4 le-rap,

nothin b4 that a 12 yrs old a lost soul bumpin illmatic,

iiz'khoji zacisha zathatha onke amajimboz' live,

angeze ngiy'phinde vele ngayenza mara intwana ya-survive(a)

ikasi ligcwele ekhanda manje kuzodlalwa,

zwakala ngikuse khona mfan' akith' uzokhala,

ng'zotshengis' ukuthi ilanga li-shine(a) kanjani in 1 rhyme,

ak' na-storm zonke iy' trati ezam,

futhi sophila kube 4eva, s'shay' ama-get 2 gether,

uNkulunkulu ubhekile, uJesu ulalele uBonke'z(producer 4rm zonke-bonke studios)

ekhuluma nathi i-out-boyz(underground hip-hop group) ama-wittness

while abantu belalele 4rm e-sada(kasi lam) 2 es'kom(elinye ikasi)

bayakhala wonk' umuntu ushay' ikasi anthem ubhek' e-chapel

imithandazo iyaphendulwa, manje bas' jula ama-cricket balls

iintwana ez' ncane azisadlali ne-ball, z'bloma naba bhem' i-bottle kop

is'thombe esi-frameless, zonk' itrati zis'skaneless,

iz-story zase kasi ngizazi kahle through robinson's cubicles

when life was so beautiful

amajimbozi abhodile, & we 2 gotta die, but it's ok 2 cry,

vaya nami mayb we can make a difference if we can try...

ALL I SPIT IS JUS THE TRUTH, I NEED UR OPINIONS & WORDS OF MOTIVATION MAJITA

S'YAYISHOSHOLOZA LE KASI RAP...WAYA-WAYA,GUMBA FIRE, MORE FIRE, OR KANJAN?
mneli
Junior Member
Posts:13
Joined:Tue Aug 22, 2006 4:04 pm
Contact:

Fri Aug 10, 2007 12:45 am

mneli. kufanele sihlanganise eyodwa pela tsosti...

siy'bheke ngabovu le yakho!
No! bengi-joker angisa-repp-i anymore sengiyishiyile i hip hop !...
Chiflous
--nice one! let us have i-link to download ur tracks just like arithmetic logic...

,

myfreestyle : ama-free style ayangigulisa ,

lama-reppa vele abhede ..,

mangibamba i-mic ama-rapper afasa ama-bhande,aphathe ,izikiki nama-nappies,

mawufake i-bullet proof ngikudubula ngaphakathi kwayo,

ulandwa i-break down ngikukhafulile nge-line utholakale kamhlabuyalinganasharp ma-reppa nama-mc sengiya-quiter , kube nice ukuba on the forum ..i phusheni bafwethu!!!
Chiflous
Junior Member
Posts:15
Joined:Sat Feb 17, 2007 12:49 am
Contact:

Tue Aug 28, 2007 2:47 am

Ja bafe2 eintlek this is jus a reminder that i can spit in xhosa 2 coz i'm xhosa not zulu i jus wrote this last nite...

Chorus:

Majita nabantwana nd'phuma eZonke Bonke/

Noba bangathini thina sohlala sisonke/

Buza nd'phethe bani hey! maan ndipheth'uBonke/

Neengoma zethu siyazenzela thina sisonke/

Yilento ndihlala ndisithi Zonke Bonke 4 life/

Verse 1

Ndihlahleni amehlo/

Nindinike imbeko/

nganxili yinto na ngawe S'beko/

Ngawubeke le-beer uyenze umbeko/

Ndim nditsho ndinguSeko/

Biza naba bebengekho/

IZonke bonke isizamela amasheleni/

S'pheth' uBonk' es'khaleni/

K'dala bethi beza e-studio mara andiyaz' bahleleleni/

Jonga balambile oh! shame baphakeleni/

Hey! nifun' udlal'ibhola yizan' ndin'khabeleni/

Niyayazi imali yenzwa njani yizan' kum ndinihlebeleni/

Nimane nisithi siyaphapha kuba s'bek'ibrukwe zeth' emahlezeni/

ok ayinamsebenzi,s'phanda amasheleni,as'naw'amatekeni/

S'buz'ok'buzekayo, s'khuz'ok'khuzekayo, s'fund' ok'fundekayo, sigqibe senz' okwenzekayo/

nawe zinik' ixesha uxheshe uxhelelwe exhukwane,ungaxeli ixhego lixinge emnxebeni,

lixakwe kuxoxa ingxaki ligxavule liphaxule oku koxam ephaxula ixelegu/

Chorus:

Majita nabantwana nd'phuma eZonke Bonke/

Noba bangathini thina sohlala sisonke/

Buza nd'phethe bani hey! maan ndipheth'uBonke/

Neengoma zethu siyazenzela thina sisonke/

Yilento ndihlala ndisithi Zonke Bonke 4 life/

Verse 2

Nimane nizibuza senza njani/

Sifuna bani/

nawe yiza sani/

Sizakwenz' iparty/

Nawe ngena phakathi/

Nditsho nina sarafin/

Noba nibabi/

Nisibona sisel' i-beer ub'suku bonke/

Kanti siya-spana umbuz' uBonke/

Nani uba niyafuna yizan' sinifuna nonke/

Asinandaba negama lakho noba ungu-Onke/

Sonidudl' ub'suku bonke/

Xelela abantu bonke/

Sobe s'pheth' eZonke Bonke/

Sizak'betha sonke/

Sofa sonke,s'nxila sonke, s'jiva sonke, s'cula sonke & s'zama sonke zonk' izinto s'zenza sisonke/

Yinto enzima udibanisa i-ink nephepha/

Ubhale lento uyicingayo/

Uzujonge abazukuphaphela/

Balibale nezabo/

Nawe uthi Zonke Bonke 4 life/....4 life

Chorus:

Majita nabantwana nd'phuma eZonke Bonke/

Noba bangathini thina sohlala sisonke/

Buza nd'phethe bani hey! maan ndipheth'uBonke/

Neengoma zethu siyazenzela thina sisonke/

Yilento ndihlala ndisithi Zonke Bonke 4 life/
mneli
Junior Member
Posts:13
Joined:Tue Aug 22, 2006 4:04 pm
Contact:

Fri Sep 28, 2007 9:21 pm

while i was searching my cd collection, i just came across 2 old tracks, which i would like to share on the forum

1.01 track 1.wma - 2.66MB

2.02 track 2.wma - 5.65MB
arithmetic logic
Senior Member
Posts:471
Joined:Wed Aug 02, 2006 9:06 pm
Contact:

Wed Oct 03, 2007 12:58 am

ekse, aziDownloadi lengoma zakho. zithi downloading mara nothing happens??? zifake kwi soundclick mfwethu
Post Reply
  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 7 guests