Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Moderator:Juma4admin

nevilbee
Member
Posts:223
Joined:Tue Sep 05, 2006 5:50 pm
Contact:

Mon Jun 04, 2007 11:07 am

nami ngiyavuma, kuneyntan' ey'ding' uswaz

lez'eysukel' ukrepha zibe zingakwaz'

mina irhyme ngiyphethe njengenkosi yamaswaz,

njiy'shinstha-shintsha njengabafazi

bengithi nje ang'tshele labo abangenal' ulwaz'

sho KHABZA
KHABZA
Junior Member
Posts:24
Joined:Thu Apr 12, 2007 3:06 pm
Contact:

Mon Jun 04, 2007 5:53 pm

nami ngiyavuma, kuneyntan' ey'ding' uswaz

lez'eysukel' ukrepha zibe zingakwaz'

mina irhyme ngiyphethe njengenkosi yamaswaz,

njiy'shinstha-shintsha njengabafazi

bengithi nje ang'tshele labo abangenal' ulwaz'

sho KHABZA
nice one Bee

yeh ngidedela ulwazi olunzulu/

ngishosholoza ngibashiya bebheke le phezulu/

ngalesos'khathi ngibadubula ngezulu/

nge rap ng'bangu umsindo kuze k'khal umkhulu/

i rhyme imnandi may'hamba ngesizulu/
Beesting
Posting Freak
Posts:1105
Joined:Thu Sep 29, 2005 4:51 pm
Contact:

Mon Jun 04, 2007 6:20 pm

Ya imnandi may'hamba nges'Zulu

Njenge Black Empowerment icasula namabhunu

Ngob' umunt' om'nyama uqhwakele,

KuSABC ubahhwayela ngolim' lom'kulu

Ya, vel' ilerap esiy'Ndumezulu

Kusephuk' ihluthi, kusaphazeka uphuthu

Nemqond' iphume emakhulukuthu

Futhi maw'salibele uk'dakwa yingudu

Izok'shaya phansi njezinqa zepaka el'mithi

Okush' ukuthi stikha negudu

Ulokhu uvutha, ngoba izoshis' ingqondo njenge njini isuka

Vernec wayawaya malova.
arithmetic logic
Senior Member
Posts:471
Joined:Wed Aug 02, 2006 9:06 pm
Contact:

Mon Jun 04, 2007 7:58 pm

leIndustry is'shebo istyle sam' isobo kwangena mina kuzoshuba... THULA UZOBONA!

Beesting nawe uyazi Boss, tina sifuna ukudontsa impande yesono!... KHABZA zithini baba?... Nevilbee pusha lova uyayenza lento... mneli, nawe uyazi skhokho, sisazoyi khanda lento ngoba engathi ifile

MOja!
nevilbee
Member
Posts:223
Joined:Tue Sep 05, 2006 5:50 pm
Contact:

Tue Jun 12, 2007 12:13 pm

[quote name="arithmetic logic"]leIndustry is'shebo istyle sam' isobo kwangena mina kuzoshuba... THULA UZOBONA!

Beesting nawe uyazi Boss, tina sifuna ukudontsa impande yesono!... KHABZA zithini baba?... Nevilbee pusha lova uyayenza lento... mneli, nawe uyazi skhokho, sisazoyi khanda lento ngoba engathi ifile

MOja![/quote]

uyaz' nawe

amabutho angampela asoz' awe

beesting logic mneli no khabza,

not forgetting myself sonke singamaqhawe

ngakhoke as'nyusen' im'khono

sqhubeke s'vez'amakhono

sizwis' iafrica eyeth' im'bono

ihlale obala njenge nkaba yombhono

sishay' int' eshselelayo njenge kwaya ecul' is'ponono

nazok'@logic: no harm intended on wat i said in "lyrical confusion" thread

MUCH RESPECT
sbani
Junior Member
Posts:3
Joined:Mon May 14, 2007 7:37 pm
Contact:

Sun Jun 24, 2007 7:45 pm

just a verse

javascript:emoticon(':x')

danger zone

lala ngekhona'mawungbona'angsilisoka'ngphilumshova

asteketisi'k'salublili' ikhanda phihli'kozasphili' nabaningi'

sufikekithi' khilikithi' ksukizibi' kbusinsimbi

kkhalabazali' bengasaqali' idanger zone ingakanani'

ntshiza' mboza' sgebengufohla' phansi lova' kufi ndoda'

kushislilo' kjikigilo'nawumbiko'uzangeyncingo'

ubulaliwe' usehambile' idanger zone isithathile'

neynyembezi' ezigchwele estezi' sogebhezi' kufimfezi'

i danger zone' isayingozi' isusudosi' ubizidlozi'

s'gebengu semlindelo' bizinkondlo' vumisono
papas
Junior Member
Posts:2
Joined:Thu Jul 12, 2007 6:04 am
Contact:

Fri Jul 13, 2007 4:33 am

ba phaphang bang tseba ake dlale ka mpama

:twisted: :twisted: :twisted:

Re Batswana!!![/quote]
sbani
Junior Member
Posts:3
Joined:Mon May 14, 2007 7:37 pm
Contact:

Wed Jul 18, 2007 6:23 pm

free style

javascript:emoticon(':x')

eyesiZulu, indumezulu, sthelinduku, as'zweli'bhlungu

k'phephukibhuku, k'saliduku, gulukudu, ng'pheykwengudu

ng'phethumbhobho, ng'sawuqobo, ng'vuli mc faick iskobho

okay' ngum'bhako we'snqawqaw, ng'dishi rym kleydamda
sbani
Junior Member
Posts:3
Joined:Mon May 14, 2007 7:37 pm
Contact:

Wed Jul 18, 2007 6:56 pm

free styl

(':!:')(':!:')

ng'yazrepela, ngikbekela, ng' phethumbhobho ng'ciciyela

ngvulindlela, ngestayela, mc faick uboqhela, lesgebengu s'yadedela

uzange waza, lahla, fahla, ngalom'bhobho ng'yatanasa[/code][/quote][/i][/b]
arithmetic logic
Senior Member
Posts:471
Joined:Wed Aug 02, 2006 9:06 pm
Contact:

Wed Aug 01, 2007 1:02 pm

finally got some audios from the crew... some opinions are needed, don't hold back on the negative critism

http://www.soundclick.com/doubletroublezulu
Post Reply
  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 1 guest