Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Moderator:Juma4admin

Somkhethozi
Junior Member
Posts:10
Joined:Tue Feb 01, 2011 5:57 pm
Contact:

Thu Feb 03, 2011 10:27 am

:mrgreen: irhyme yesizulu/kayilawuleki njengoshaka zulu/lento ngithanda ukuyibeka ezingeni ephezulu/sisonke majita erhyme yesizulu/
Somkhethozi
Junior Member
Posts:10
Joined:Tue Feb 01, 2011 5:57 pm
Contact:

Thu Feb 03, 2011 5:50 pm

Every day uma ngivuka ngizibuza/ngalabo bhuti abebehlala emakhonini kanye nabashana/berhyme,berap kume wonke umuntu azibukele imicrophone idlal'abashana/but now sengize ngayithola impendulo yomampela/even nanoKayGee angafakazela/ukuthi sabahla lapha/usuku nosuku kuyabhalwa lapha/uma ngingase ngiqhubeke ngangase ngithole isbhaxu samajita/
Somkhethozi
Junior Member
Posts:10
Joined:Tue Feb 01, 2011 5:57 pm
Contact:

Thu Feb 03, 2011 10:17 pm

Kuduma izulu/plus ngikwazulu/ngihleli namazulu/sikhuluma iszulu/mantombazane akwazulu/kanye nensizwa zakwazulu/ngith'irhyme yesizulu/ngithanda ukuyibeka ezingeni eliphezulu/ngeke ungeze lutho ngerhyme yesizulu/ngihambela phezulu ngerhyme yesizulu/ngisathi shwiiiii ezitolo zakwaZULU.....
Somkhethozi
Junior Member
Posts:10
Joined:Tue Feb 01, 2011 5:57 pm
Contact:

Sat Feb 05, 2011 11:01 pm

Irhyme yami enjengesikhali/ikwazi ukukweza uskhotheni/ukhohlwe abangani kanye nabazali/engani esemthethweni,ibhalwe ngisho ezulwini/i jst flow njengomama epheka ekhishini/irhyme yami ayilawuleki njengevila umalishayekile eswini/uma ungakholwa ulivaki/coz nane.under iyafakaza entweni/
Somkhethozi
Junior Member
Posts:10
Joined:Tue Feb 01, 2011 5:57 pm
Contact:

Sat Feb 05, 2011 11:01 pm

Irhyme yami enjengesikhali/ikwazi ukukweza uskhotheni/ukhohlwe abangani kanye nabazali/engani esemthethweni,ibhalwe ngisho ezulwini/i jst flow njengomama epheka ekhishini/irhyme yami ayilawuleki njengevila umalishayekile eswini/uma ungakholwa ulivaki/coz nane.under iyafakaza entweni/
Post Reply
  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 6 guests