Vulan'is'khala/nans'irhyme isingifekele majita/

Moderator: Juma4admin

Somkhethozi
Junior Member
Posts: 10
Joined: Tue Feb 01, 2011 5:57 pm
Contact:

Wed Feb 23, 2011 7:24 pm

Lerhyme ijulile,injalo imnandi/yingakho singayishayeli endlini/kodwa siyishaya emakhonini nolova namajita eselokishini/irhyme ayinantanga njengefeshini/sizokushiya udidekile ngalemishini/engan'irhyme yesizulu ayilawuleke futhi siyiphiwe abaphansi/sinzima ngalevishini/ngirhyme sengathi nginephemeshini/isinswempu irhyme ingathatha bonke ositanishini/empeleni angizwani nelenhlamba yasemathekisini/
Post Reply
  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 2 guests