Search found 10 matches

by Somkhethozi
Wed Feb 23, 2011 7:24 pm
Forum: South Africa
Topic: Vulan'is'khala/nans'irhyme isingifekele majita/
Replies: 1
Views: 1242

Vulan'is'khala/nans'irhyme isingifekele majita/

Lerhyme ijulile,injalo imnandi/yingakho singayishayeli endlini/kodwa siyishaya emakhonini nolova namajita eselokishini/irhyme ayinantanga njengefeshini/sizokushiya udidekile ngalemishini/engan'irhyme yesizulu ayilawuleke futhi siyiphiwe abaphansi/sinzima ngalevishini/ngirhyme sengathi nginephemeshin...
by Somkhethozi
Wed Feb 23, 2011 6:32 pm
Forum: Poetry / spoken word
Topic: Vulan'is'khala/nans'irhyme ifikele majita/
Replies: 0
Views: 460

Vulan'is'khala/nans'irhyme ifikele majita/

Lerhyme ijulile,injalo imnandi/yingakho singayishayeli endlini/kodwa sishaya emakhonini/sino lova namajita esemalokishini/irhyme ayinantanga njengefeshini/angizwani nehlamba yesemathekisini/
by Somkhethozi
Wed Feb 23, 2011 6:29 pm
Forum: Poetry / spoken word
Topic: Vulan'is'khala noma indlela/nans'irhyme isingifikele majita/
Replies: 0
Views: 448

Vulan'is'khala noma indlela/nans'irhyme isingifikele majita/

Lerhyme ijulile,injalo imnandi/yingakho singayishayeli endlini/kodwa sishaya emakhonini/sino lova namajita esemalokishini/irhyme ayinantanga njengefeshini/angizwani nehlamba yesemathekisini/
by Somkhethozi
Sat Feb 05, 2011 11:01 pm
Forum: South Africa
Topic: Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu
Replies: 248
Views: 110646

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Irhyme yami enjengesikhali/ikwazi ukukweza uskhotheni/ukhohlwe abangani kanye nabazali/engani esemthethweni,ibhalwe ngisho ezulwini/i jst flow njengomama epheka ekhishini/irhyme yami ayilawuleki njengevila umalishayekile eswini/uma ungakholwa ulivaki/coz nane.under iyafakaza entweni/
by Somkhethozi
Sat Feb 05, 2011 11:01 pm
Forum: South Africa
Topic: Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu
Replies: 248
Views: 110646

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Irhyme yami enjengesikhali/ikwazi ukukweza uskhotheni/ukhohlwe abangani kanye nabazali/engani esemthethweni,ibhalwe ngisho ezulwini/i jst flow njengomama epheka ekhishini/irhyme yami ayilawuleki njengevila umalishayekile eswini/uma ungakholwa ulivaki/coz nane.under iyafakaza entweni/
by Somkhethozi
Thu Feb 03, 2011 10:17 pm
Forum: South Africa
Topic: Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu
Replies: 248
Views: 110646

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Kuduma izulu/plus ngikwazulu/ngihleli namazulu/sikhuluma iszulu/mantombazane akwazulu/kanye nensizwa zakwazulu/ngith'irhyme yesizulu/ngithanda ukuyibeka ezingeni eliphezulu/ngeke ungeze lutho ngerhyme yesizulu/ngihambela phezulu ngerhyme yesizulu/ngisathi shwiiiii ezitolo zakwaZULU.....
by Somkhethozi
Thu Feb 03, 2011 5:50 pm
Forum: South Africa
Topic: Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu
Replies: 248
Views: 110646

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Every day uma ngivuka ngizibuza/ngalabo bhuti abebehlala emakhonini kanye nabashana/berhyme,berap kume wonke umuntu azibukele imicrophone idlal'abashana/but now sengize ngayithola impendulo yomampela/even nanoKayGee angafakazela/ukuthi sabahla lapha/usuku nosuku kuyabhalwa lapha/uma ngingase ngiqhub...
by Somkhethozi
Thu Feb 03, 2011 2:02 pm
Forum: South Africa
Topic: Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu
Replies: 248
Views: 110646

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Majita yenzani lento enidume ngayo
by Somkhethozi
Thu Feb 03, 2011 10:27 am
Forum: South Africa
Topic: Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu
Replies: 248
Views: 110646

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

:mrgreen: irhyme yesizulu/kayilawuleki njengoshaka zulu/lento ngithanda ukuyibeka ezingeni ephezulu/sisonke majita erhyme yesizulu/