Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:) ;) :cool: :D :P :rolleyes: :shy: :( :at: :angel: :@ :blush: :s :dodgy: :exclamation: :heart: :huh: :idea: :sleepy: :-/ :cry: :sick: :arrow: :my:

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
[quote=Somkhethozi post_id=107803 time=1296751823 user_id=7301] Every day uma ngivuka ngizibuza/ngalabo bhuti abebehlala emakhonini kanye nabashana/berhyme,berap kume wonke umuntu azibukele imicrophone idlal'abashana/but now sengize ngayithola impendulo yomampela/even nanoKayGee angafakazela/ukuthi sabahla lapha/usuku nosuku kuyabhalwa lapha/uma ngingase ngiqhubeke ngangase ngithole isbhaxu samajita/ [/quote]
   

If you wish to attach one or more files enter the details below.

Expand viewTopic review:Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

by Somkhethozi »Sat Feb 05, 2011 11:01 pm

Irhyme yami enjengesikhali/ikwazi ukukweza uskhotheni/ukhohlwe abangani kanye nabazali/engani esemthethweni,ibhalwe ngisho ezulwini/i jst flow njengomama epheka ekhishini/irhyme yami ayilawuleki njengevila umalishayekile eswini/uma ungakholwa ulivaki/coz nane.under iyafakaza entweni/

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

by Somkhethozi »Sat Feb 05, 2011 11:01 pm

Irhyme yami enjengesikhali/ikwazi ukukweza uskhotheni/ukhohlwe abangani kanye nabazali/engani esemthethweni,ibhalwe ngisho ezulwini/i jst flow njengomama epheka ekhishini/irhyme yami ayilawuleki njengevila umalishayekile eswini/uma ungakholwa ulivaki/coz nane.under iyafakaza entweni/

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

by Somkhethozi »Thu Feb 03, 2011 10:17 pm

Kuduma izulu/plus ngikwazulu/ngihleli namazulu/sikhuluma iszulu/mantombazane akwazulu/kanye nensizwa zakwazulu/ngith'irhyme yesizulu/ngithanda ukuyibeka ezingeni eliphezulu/ngeke ungeze lutho ngerhyme yesizulu/ngihambela phezulu ngerhyme yesizulu/ngisathi shwiiiii ezitolo zakwaZULU.....

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

by Somkhethozi »Thu Feb 03, 2011 5:50 pm

Every day uma ngivuka ngizibuza/ngalabo bhuti abebehlala emakhonini kanye nabashana/berhyme,berap kume wonke umuntu azibukele imicrophone idlal'abashana/but now sengize ngayithola impendulo yomampela/even nanoKayGee angafakazela/ukuthi sabahla lapha/usuku nosuku kuyabhalwa lapha/uma ngingase ngiqhubeke ngangase ngithole isbhaxu samajita/

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

by Somkhethozi »Thu Feb 03, 2011 2:02 pm

Majita yenzani lento enidume ngayo

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

by Somkhethozi »Thu Feb 03, 2011 10:27 am

:mrgreen: irhyme yesizulu/kayilawuleki njengoshaka zulu/lento ngithanda ukuyibeka ezingeni ephezulu/sisonke majita erhyme yesizulu/

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

by Aqbar »Wed Jul 29, 2009 3:46 am

Check the sounds out y'all. SOULJAZZ at

http://www.myspace.com/souljazzfam

PEACE & LOVE

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

by arithmetic logic »Wed Jul 22, 2009 2:05 pm

check it out now and listen...

www.myspace.com/jookz

Top